Outsourcing Płac

Misięcznie:

 • Przygotowywanie listy płac.
 • Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń.
 • Naliczanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników.
 • Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników.
 • Przygotowanie i  dostarczanie do Klienta indywidualnych pasków płacowych dla pracowników.
 • Przygotowanie danych na potrzeby księgowości.
 • Przygotowanie zestawień i przelewów z: wynagrodzeń, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, PFRON, inne.
 • Przygotowanie i przesyłanie do właściwego oddziału ZUS deklaracji wymaganych prawem.
 • Kontakty z PIP, ZUS, US, GUS i innymi instytucjami.

 

Koniec roku:

 • Sporządzanie rocznych deklaracji - PIT 4 R.
 • Przygotowanie deklaracji podatkowej PIT-11/40 dla pracowników i kierownctwa Firmy oraz do właściwych urzędów skarbowych.