Outsourcing kadr

  • Obsługa umów o pracę i cywilno-prawnych.
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustaniem stosunku pracy.
  • Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin w ZUS.
  • Wyrejestrowanie oraz zgłaszanie zmian.
  • Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych - wymiary urlopów.
  • Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem - badania lekarskie, szkolenia BHP.
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.
  • Sporządzanie raportów kadrowych.
  • Sporządzanie raportów dotyczących rozliczania czasu pracy i absencji.